Blue Print

Kuntokartoitus

Remonttikohteiden kuntotarkastus jo ennen hankesuunnittelua on erittäin tärkeää, jotta selkeät parannus- ja korjausehdotukset voidaan ottaa huomioon jo tarjous- ja työsuunnitteluvaiheessa.

Vanhojen asuntojen ja talojen remonttibudjetit usein venyvät silloin kun pintojen alta alkaa löytymään yllättäviä haasteita. Remonttikohteiden kuntotarkastus ennen hankesuunnittelua mahdollistaa näiden isojen korjaustoimenpiteiden paremman ennakoinnin ja todellisen remonttikustannuksen hahmottamisen.

Kuntokartoituksissa on tyypillisesti omia erityispiirteitä riippuen rakennuksen rakennusvuodesta. Tämä johtuu eri vuosikymmenten vaihtuvista rakennusmääräysistä, rakennustekniikoista ja ajalle tyypillisten materiaalien käytöstä.

 

Alla on listattuna eri vuosikymmenien tyypillisiä haasteita ja aihepiirejä, joihin on hyvä kiinnittää erityishuomiota. Näiden lisäksi on tietysti myös lukuisia muita harkinnan varaisia osa-alueita, jotka on syytä tarkastaa jo pelkästään visuaalisten havaintojen pohjalta. 
 


MUUTAMIA ERI AIKAKAUSIEN RAKENNUKSILLE TYYPILLISIÄ TARKASTUSKOHTEITA:

1945-1960

Näinä vuosina rakennettujen rintamamiestalojen haasteena saattaa olla rakennuksien hengittävyyden säilyttäminen sekä rakennuksen alhaisemmat U-arvot W/(m²K). Aikakaudelle tyypilliset US-rakenteet ja eristeet ovat myöhemmin aiheuttaneet lämpövuotoja.

- Pohja- suoto -ja hulevesien ohjaukset sekä mahdolliset puutteelliset salaojituksen ongelmat
- US ja YP:n lisälämmön eristykset on saatettu asentaa väärin tai puutteellisesti
- Seinien purueristelaatikkojen vajoamiset1970-1980


Tälloin suosittiin matalaperusteisia OK-talojen maanvaraisia perustuksia (piilosokkelit), jotka saattavat aiheuttaa kapilaarisia kosteusongelmia. 

1970-luvun öljykiirsiin tuomat hätäratkaisuremontit saattavat myöhemmin aiheuttaa haasteita:

- Höyrysulkuovien lisälämmöneristyksen kanssa

- Riittämätömän poistoilma

- Korvausilman saatavuus remontoitiin asunnosta, eli ns. pullo 

1980-luvulla saatettiin laiminlyödä tai tehdä riittämättömiä YP, US ja AP rakennetuuletuksia. Painovoimaisesta ilmastoinnista siirryttiin konevoimaiseen tulo- ja poistoilmaan, joka nyt myöhemmin saattaa aiheuttaa ilmavuotosiirtymiä rakenteista joissa ei ollut asiaankuuluvia höyt- ja ilmasulkuja. Märkätilojen vesi- ja kosteuseristykset eivät välttämästä vastanneet RakMK-C2 vaatimuksia. Ajalle tyypillisiä haitta-aineita olivat asbestieristeet, hartsiliimojen ja lastulevy formaldehydit.

1990-2000


Viime vuosikymmenen rakennuksista saattaa löytyä haasteita lämpöeristeiden kosteus- ja tuulisulkujen virheellisen asennuksen johdosta. Se saattaa aiheuttaa kastepisteiden muodostumiset rakenteen väärään kohtaan esimerkiksi höyrysulun ja sisustuslevyn väliin ilman tuuletusrakoa. Nykyajan sisätilojen ilmalämpöpumppujen lämmityksen ja viilennyksen myötä ongelmaksi  saattaa tulla ns. käänteinen höyry- ja ilmasulkujen toimivuus.
Se tarkoittaa, että sisälämpötila on huomattavasti kylmempi kuin ulkolämpotila, ja näin lämpötilaeron kastepisteen tuuletus ei mahdollisesti ole riittävä. Tästä voi syntyä myöhemmin ongelmia.

Haluatko jutella kuntokartoituksesta ammattilaisen kanssa?
Ota yhteyttä tai Kysy tarjouspyyntö